GEAR4MUSIC KÄYTTÖEHDOT

Päivitetty 21.06.2022

TIETOSUOJA- JA Evästekäytäntö

Täydellinen tietosuoja- ja evästekäytäntömme on luettavissa täältä .

ASIAKASVALITUKSET

Mikäli asiakkaan on valitettava, hänen tulee ensin soittaa tai lähettää sähköpostia osoitteeseen info@gear4music.com tai käyttää yhteydenottosivumme verkkolomaketta. Monissa tapauksissa valituksen ratkaisee parhaiten kyseisestä asiasta vastaava henkilö. Jos kyseinen henkilö on vastaanottanut valituksen, hän saattaa pystyä ratkaisemaan sen nopeasti ja tekee niin, jos se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista.

Riippumatta siitä, onko valitus ratkaistu vai ei, reklamaatiotiedot välitetään asiakaspalvelupäällikölle viikon kuluessa. Vastaanotettuaan valituksen asiakaspalvelupäällikkö kirjaa sen valituslokiin. Jos asiaa ei ole jo ratkaistu, he delegoivat asianmukaisen henkilön tutkimaan ja ryhtymään tarvittaviin toimiin. Jos valitus koskee tiettyä henkilöä, hänelle on ilmoitettava asiasta ja hänelle on annettava oikeudenmukainen tilaisuus vastata. Valituksen käsittelevän henkilön tulee kuitata valitukset 3 työpäivän kuluessa.

Kuittauksessa tulee mainita, kuka valituksen käsittelee ja milloin valittaja voi odottaa vastausta. Ihannetapauksessa valittajien pitäisi saada lopullinen vastaus kahden viikon kuluessa. Jos tämä ei ole mahdollista esimerkiksi siksi, että tutkimusta ei ole vielä saatu päätökseen, on lähetettävä edistymisraportti, jossa ilmoitetaan, milloin täydellinen vastaus annetaan. Riippumatta siitä, onko valitus perusteltu tai ei, valituksen tekijälle annettavassa vastauksessa tulee kuvata valituksen tutkimiseksi toteutetut toimet, tutkimuksen päätelmät ja valituksen johdosta toteutetut toimet. Jos valittaja katsoo, että ongelmaa ei ole ratkaistu tyydyttävästi ensimmäisessä vaiheessa, hän voi pyytää, että valitus käsitellään lautakunnan tasolla. Tässä vaiheessa valitus välitetään hallitukselle. Hallitustason tarkastuspyyntö tulee kuitata viikon kuluessa sen vastaanottamisesta. Kuittauksessa tulee mainita, kuka käsittelee tapausta ja milloin kantelija voi odottaa vastausta.

Euroopan komissio on perustanut Consumer Online Dispute Resolution (ODR) -alustan, jonka avulla kuluttajat, jotka valittavat verkossa ostetusta tuotteesta tai palvelusta, voivat tehdä valituksen verkkovalituslomakkeella. Lisätietoja tästä alustasta on osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

KÄYTTÖEHDOT

Mikään näihin ehtoihin sisältyvä lausunto tai myyntiehto ei vaikuta tai rajoita lakisääteisiä oikeuksiasi sellaisina kuin ne on määritelty EU:n kuluttajaoikeusdirektiivissä, vuoden 2015 kuluttajanoikeuslaissa tai vuoden 2013 kuluttajasopimuksissa (tiedot, peruutus ja lisämaksut).

Kaikki Gear4music Limitedin (myyjä) hyväksymät tavaratilaukset hyväksytään seuraavin ehdoin, jotka muodostavat osan ja ohjaavat myyntisopimusta. Tavaran vastaanottaminen asiakkaan toimesta katsotaan näiden myyntiehtojen hyväksymiseksi, ellei asiakas ilmoita siitä myyjälle kirjallisesti 15 päivän kuluessa tämän kirjeen vastaanottamisesta tai tavaran toimituksesta. Mitään ehtoja, joita asiakas haluaa asettaa joko asiakirjassa tai muulla tavalla ja jotka ovat ristiriidassa näiden ehtojen kanssa tai täydentävät niitä, ei hyväksytä. Millään myyjän edustajalla tai edustajalla ei ole valtuuksia muuttaa näitä ehtoja.

Tallennamme tämän sopimuksen sisällön ja lähetämme sinulle tilauksesi tiedot sekä yleiset ehdot sähköpostitse. Löydät ehdot täältä aina. Tiedot viimeaikaisista tilauksistasi löytyvät asiakaskirjautumisestasi.

MAKSUEHDOT

Luotto- tai pankkikortilla tehtyjen tilausten kohdalla maksukorttia laskutetaan, kun tilaus on vahvistettu. Myyjä pidättää oikeuden olla hyväksymättä maksua luotto- tai pankkikortilla. Sekit tulee kuitata ennen tavaran toimitusta, mikä kestää 7-10 päivää, joten suora pankkisiirto on suositeltavaa, kun korttimaksu ei ole mahdollista tai sitä ei hyväksytä. Myyjä hyväksyy vain ostotilauksia 30 päivän luottoehdoilla tunnustetuilta oppilaitoksilta ja viranomaisilta. Tavarat ovat myyjän omaisuutta, kunnes ne on maksettu kokonaisuudessaan, ja myyjä varaa oikeuden olla lähettämättä tavaroita ennen kuin rahat on vastaanotettu.

TILAUKSIEN LÄHETYS

Myyjä ei sido kauppasopimusta ennen kuin asiakas on vastaanottanut tavaran. Kuten tuotesivulla mainitaan, toimituspäivämäärät ovat vain arvioita – myyjä tekee parhaansa noudattaakseen ilmoitettua toimituspäivää. Monet tuotteet ovat myyjän varastossa, mutta joissain tapauksissa ilmoitettu päivämäärä on arvio aika, joka kuluu tuotteen tilaamiseen valmistajalta ja sen toimittamiseen asiakkaalle. Myyjä varaa oikeuden jakaa toimitustilaukset, mutta ei veloita enempää kuin ilmoitettu kokonaistoimitushinta tilauksen toimittamisesta kokonaisuudessaan.

KULJETUKSESSA VAURIOINTI TAVARA

 1. Asiakkaan vastaanottamista tavaroista, jotka ovat vaurioituneet kuljetuksessa, tulee ilmoittaa myyjälle mahdollisimman pian ja viimeistään 14 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta.
 2. Myyjä noutaa vioittuneet tavarat Asiakkaalta ja toimittaa korvaavan tavaran mahdollisimman nopeasti omalla kustannuksellaan.
 3. Myyjä ottaa vastuun tavaroiden kunnosta, kunnes ne on toimitettu Asiakkaalle, joten mahdolliset vauriot tai rikkoutuminen matkalla ovat myyjän vastuulla, mutta jos jotain tapahtuu sen jälkeen, kun tavara on toimitettu Asiakkaalle, Asiakkaalle varattu turvapaikka tai Asiakkaan nimeämä naapuri on Asiakkaan vastuulla, eikä Myyjä voi ottaa vastuuta vahingoista.
 4. Myyjä ei ota vastuuta kuljetuksessa vaurioituneesta tavarasta, jos asiakas ilmoittaa vahingosta yli 14 päivän kuluttua tavaran vastaanottamisesta.
 5. Myyjä korvaa kohtuulliset palautuskustannukset, mikäli Asiakas pystyy esittämään riippumattoman todisteen siitä, että vahinko johtuu Myyjästä tai sen ohjeistamasta kuriirista.
 6. Mikäli Asiakkaan palauttamat tavarat ovat asianmukaisesta ja suojatusta pakkauksesta huolimatta vaurioituneet kuljetuksen aikana Asiakkaalta Myyjälle, Myyjä ottaa vastuun, jos Myyjä on järjestänyt ja helpottanut noudon ja toimituksen.
 7. Mikäli Asiakas on sopinut lähettävänsä tuotteen takaisin Myyjälle Asiakkaan kustannuksella, Myyjä ei ota vastuuta ja Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä kuriiriyhtiöönsä korvauksen saamiseksi hyvityksen menettämisestä tai luottaa valitsemaansa kuljetusvakuutukseen.

VÄÄRÄN TUOTTEEN TOIMITUS

 1. Asiakkaan vastaanottamista tavaroista, jotka Asiakas pitää virheellisinä toimitettuina, tulee ilmoittaa myyjälle mahdollisimman pian ja viimeistään 14 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta.
 2. Myyjä noutaa virheelliset tuotteet Asiakkaalta ja toimittaa korvaavat tuotteet mahdollisimman nopeasti omalla kustannuksellaan.
 3. Asiakas on velvollinen palauttamaan virheellisen tuotteen tai tavaran, jonka Myyjä on vahingossa toimittanut Asiakkaalle ilman tilausta tai maksua.
 4. Jos Asiakas ei palauta tuotetta, Myyjä veloittaa Asiakkaalta tuotteen täyden hinnan.

TILAUKSIEN PERUUTTAMINEN TAI PERUUTTAMINEN

 1. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa Myyjien verkkosivuilta ostettujen tai puhelimitse tai sähköpostitse tehtyjen tuotteiden tilaus viimeistään 30 päivän kuluessa toimituksesta. Tilauksen peruuttamisesta Asiakkaan lakisääteisten oikeuksien tai Myyjän rahat takaisin -takuun puitteissa Asiakas on velvollinen palauttamaan tavarat Myyjälle asiakkaan omalla kustannuksella.
 2. Tilauksen voi peruuttaa kirjeitse, sähköpostilla tai puhelimitse.
 3. Tuotteet on palautettava viimeistään 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona asiakas ilmoitti peruuttamisestaan myyjälle.
 4. Tuotteilla on joitain rajoituksia, jotka voidaan peruuttaa toimituksen jälkeen, mutta seuraavasti:
  • Ohjelmistot, CD- ja DVD-levyt, joita ei ole sinetöity ja/tai rekisteröity valmistajan toimesta Asiakkaan nimiin;
  • Tuotteet, jotka joutuvat suoraan kosketukseen nenään, korviin tai suuhun, kuten kuulokojeet tai puupuhaltimet, joita myydään tavallisesti myymälässä suljettuina ja joita ei voida hygieniasyistä testata;
  • Tuotteet, jotka on sekoitettu/asennettu erottamattomasti muihin tuotteisiin toimituksen jälkeen tai joita on muutettu millään tavalla.
 5. Asiakasta kehotetaan avaamaan tuotteensa huolellisesti, pitämään kaikki pakkaukset turvassa, tarkastamaan tavarat ja, jos hän ei halua tavaraa, laittamaan ne takaisin laatikkoon turvallista palautusta varten.
 6. Myyjä voi peruuttaa asiakkaan tekemän tilauksen, kunnes asiakas on vastaanottanut tavarat, jos myyjä ei enää pysty toimittamaan tuotetta, tuotteen hinnassa on tapahtunut merkittävä muutos tai jos myyjä epäilee, että kauppa on vilpillinen. . Jos Myyjä peruuttaa tilauksen, Asiakkaan maksamat rahat palautetaan kokonaisuudessaan 10 päivän kuluessa.

ASIAKKAAN PALAUTUKSET:

Olemme pidentäneet rahat takaisin -takuuaikaa tammikuuhun 2022 asti. Katso lisätietoja tuotesivuilta.

 1. Tuotteet voidaan palauttaa täyden hyvityksen saamiseksi 30 päivän kuluessa toimituksesta.
 2. Jos Asiakas ilmoittaa asiasta Myyjälle 30 päivän kuluessa toimituksesta Asiakkaalle, Myyjä hyvittää normaalit toimituskulut.
 3. Jos Asiakas peruuttaa tilauksen lakisääteisten oikeuksiensa mukaisesti tai haluaa palauttaa tavaran myyjän rahat takaisin -takuun alaisena, asiakas on velvollinen palauttamaan tavarat myyjälle. Peruutetuista tilauksista tehdyistä kuriiripyynnöistä peritään maksu, jonka suuruus riippuu tuotteen koosta ja painosta.
 4. Mikäli Myyjä vastaanottaa tavaroita, joista ei ole noudatettu kohtuullista huolellisuutta, Myyjä alentaa Asiakkaan hyvityssummaa tavaran arvon alenemisen verran.
 5. Jotkin tuotteet ovat oikeutettuja rahat takaisin -takuun vain, jos ne palautetaan toimittajalle käyttämättöminä ja sinetöityinä alkuperäisessä pakkauksessaan ja ohjelmistojen osalta rekisteröimättöminä. Näitä kohteita ovat:
  • Ohjelmisto
  • CD- ja DVD-levyt
  • In-Ear kuulokkeet ja In-ear monitoriit
  • Korvatulpat ja kuulosuojaimet
  • Suukappaleet, kaislat jne... puupuhaltimille ja vaskipuhallinsoittimille
  • Suun / huultenhoitotuotteet
 6. Kaikista palautetuista puu- ja vaskipuhallinsoittimista veloitetaan 5 punnan puhdistusmaksu, jos niitä ei palauteta käyttämättöminä ja hygieniasineteineen.
 7. Jos Asiakas palauttaa älykkään tai yhdistetyn laitteen, häntä kehotetaan varmistamaan, että hän katkaisee laitteen koti- tai yritysverkosta ja poistaa tai "purkaa" henkilökohtaiset tilinsä, esim. Google, Spotify tai Amazon Alexa. Jos laitteessa on tiedontallennustoiminto, kaikki yksityiset tiedot on poistettava ennen kuin tuote palautetaan Myyjälle. Myyjä pyrkii palauttamaan kaikki tällaiset laitteet tehdasasetuksiin, mutta Myyjä ei takaa tätä tai ota mitään vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat kolmannen osapuolen väärinkäytöstä.

VIALLISET TAVARAT VAKIOTAKUUN SISÄLLÄ:

 1. Kaikilla tuotteilla on vähintään 3 vuoden takuu, ellei toisin mainita.
 2. Jos tuotteet ovat valmistusvirheen vuoksi viallisia 180 päivän kuluessa ostohetkestä, myyjä järjestää tuotteen noudon ja korjauksen.
 3. Mikäli tuotetta ei voida korjata 60 päivän kuluessa, myönnetään korvaava tuote, joka ei ole vanhempi eikä huonommassa kunnossa kuin asiakkaan palauttama alkuperäinen tuote.
 4. Jos tuote tulee vialliseksi takuuaikana, mutta 180 päivän kuluttua toimituspäivästä, sovelletaan samoja ehtoja kuin yllä, mutta asiakkaan odotetaan maksavan kaikki kohtuulliset toimenpiteet valmistusvirheen osoittamiseksi sekä palautuskustannukset. tuotteen myyjälle.
 5. Tuotteita ei saa palauttaa myyjälle hyvitystä varten 30 päivän kuluttua toimituksesta, ellei myyjä pysty noudattamaan takuuvelvoitteitaan.
 6. Tämä takuu ei kata tuotteita, jotka ovat viallisia väärinkäytön, vahingossa tapahtuneen vaurion tai muun reason kuin valmistusvirheen vuoksi.
 7. Jos tuote todetaan virheettömäksi sen palauttaessa Myyjälle ja sen 30 päivän rahat takaisin -takuu ei ole enää voimassa, Myyjä palauttaa tuotteen Asiakkaalle pientä maksua vastaan.
 8. Myyjä suosittelee, että asiakas vakuuttaa tavaransa.

VASTUU:

 1. Myyjä ei ole missään tilanteessa vastuussa liiketoiminnan tai tulojen menetyksestä.
 2. Vaikka Myyjä tekee kaikkensa varmistaakseen, että toimitetut tavarat vastaavat kaikilta osin annettua eritelmää tai kuvausta, myyjä ei ole vastuussa vähäisistä eritelmien muutoksista, eikä tällaisia vähäisiä muutoksia saa tehdä minkäänlaisena. vaatimus myyjää vastaan.
 3. Myyjä pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan pitämään asiakkaan tilauksen ja maksun tiedot turvassa, mutta myyjän huolimattomuuden puuttuessa myyjää ei voida asettaa vastuuseen. Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, jos kolmas osapuoli hankkii luvattoman pääsyn tietoihin, jotka Asiakas on antanut vieraillessaan tai tilattaessa Myyjän verkkosivustoja.

LAAJENNETUN TAKUUN EHDOT:

Nämä ehdot muuttavat tietyn tuotteen vakioehtoja siinä tapauksessa, että asiakas on ostanut pidennetyn takuun kyseisellä tuotteella, ja korvaavat vakioehtojen asiaankuuluvat lausekkeet. Jos näissä ehdoissa ei ole erilaista ehtoa, vakiolausekkeet pysyvät voimassa.

VIALLISET TAVARAT TAKUUN SISÄLLÄ:

 1. Mikäli tuotteessa ilmenee valmistusvirheen vuoksi vikaa kahden vuoden kuluessa, myyjä järjestää ilmaisen palautuksen.
 2. Kahden vuoden kuluttua Asiakas vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteen palautuksesta Myyjälle sekä tuotteen palauttamisesta Asiakkaalle.
 3. Myyjä korvaa kohtuulliset palautuskustannukset, mikäli Asiakas pystyy esittämään riippumattoman todisteen siitä, että vika johtuu myyjästä tai valmistajasta.

TILAUKSIEN PERUUTTAMINEN TAI PERUUTTAMINEN:

 1. Tässä asiakirjassa kuvattujen takuurajoitusten mukaisesti tuotteet voidaan palauttaa täyden hyvityksen saamiseksi toimituspäivästä ilmoitettujen päivien kuluessa.
 2. Myyjän tavallisen 30 päivän rahat takaisin -takuun sijaan tarjolla on jopa 180 päivää (tarkka päivien määrä on ilmoitettu tuotesivulla). Tähän sovelletaan seuraavia seikkoja:

  Palautuspyynnöt, jotka on tehty 30 päivän sisällä toimituksesta:
  • Asiakkaan tulee lähettää tuotteet takaisin Myyjälle tai vaihtoehtoisesti Myyjä voi järjestää noudon tuotteen koosta ja painosta riippuen.
  • Asiakkaan tilaukseen sovelletut vakiotoimituskulut hyvitetään.
  • Jatketun takuun kustannukset palautetaan.

  Palautuspyynnöt, jotka on tehty 30 päivän kuluttua toimituksesta:
  • Jos rahat takaisin -takuu otetaan käyttöön 30 päivän kuluttua toimituksesta mutta enintään 180 päivän kuluttua toimituksesta, tulee Asiakkaan lähettää tuotteet takaisin myyjälle tai vaihtoehtoisesti Myyjä voi järjestää noudon tuotteen koosta ja painosta riippuen maksua vastaan. esine.
  • Alkuperäisen tilauksen toimituskuluja ei palauteta.
  • Asiakkaan alun perin maksamaa laajennettua takuumaksua ei palauteta.

LAAJENNETUN TAKUUN KUSTANNUKSET
 1. Asiakkaille joillakin syrjäisillä tai syrjäisillä alueilla pidennetyn takuun hinta voi olla hieman korkeampi mahdollisten korkeampien nouto- ja uudelleentoimituskuljetuskustannusten vuoksi.
 2. Asiakas näkee tämän hinnan, kun hän syöttää osoitetietonsa kassalla.

RAHOITUKSEN EHDOT:

Mikäli asiakas ei ole käyttänyt takuuta takuuajan jälkeen, hän voi lähettää myyjälle kopion takuutodistuksesta ja alkuperäisestä ostolaskusta kuukauden kuluessa viimeisestä voimassaolopäivästä, jolloin myyjä lähettää sinulle shekin 50 %:sta. alkuperäisestä takuuhinnasta.

TAKUUN SIIRTO:

 1. Mikäli asiakas siirtää takuunalaisen tuotteen omistusoikeuden, myyjälle tulee ilmoittaa sähköpostitse uuden omistajan tiedot, mukaan lukien nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero 30 päivän kuluessa tuotteen myynnistä.
 2. Jos näin ei tehdä, takuu mitätöityy, eikä uusi omistaja voi esittää vaatimuksia.
 3. Takuuajan jälkeinen käteispalautus ei ole voimassa, kun takuu on siirretty.

LAINA VARUSTEET:

 1. Jos tämän takuun piiriin kuuluvia tuotteita ei korjata 30 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta Gear4music, asiakas voi pyytää ilmaisen lainaustuotteen.
 2. Lainatuotetta ei ole tarkoitettu suoraan korvaamaan, eikä se saa olla samanhintainen tai sillä ei ole samat ominaisuudet kuin alkuperäinen tuote, mutta sen tulee olla toiminnaltaan samanlainen. (esim. jos digipianosi menee rikki, voimme lainata sinulle minkä tahansa muun tyyppisen digipianon, kunnes tuotteesi on korjattu tai kunnes sovimme korvaavasta mallista tai cashbackista tämän käytännön mukaisesti).
 3. Lainatut tavarat pysyvät aina Gear4music omaisuudessa, mutta ne on vakuutettava asiakkaan varkauksien ja vaurioiden varalta.

KORVATUOTTEET:

 1. Jos tuotetta ei voida korjata 60 päivän kuluessa, toimitetaan vastaava korvaava tuote, jolla on vastaavat toiminnot.
 2. Vaihtotuotteet eivät välttämättä ole uusia, mutta ne ovat täysin toimivia eivätkä ole vanhempia kuin korvaavat tuotteet.
 3. Korvaavat tuotteet eivät ole kalliimpia kuin korvaavat tuotteet.
 4. Vaihtotuotteiden sopivuudesta keskustellaan asiakkaan kanssa, mutta lopullisen päätöksen niiden soveltuvuudesta tekee Gear4music .
 5. Viallisen tuotteen korjaaminen tai vaihtaminen ei uusi tai pidennä tätä takuuta alkuperäisen takuun päättymispäivän jälkeen.

KÄTEISALENNUS:

Takuuaikana onnistuneen reklamaation tapauksessa sopivaa korvaavaa tuotetta ei voida toimittaa yllä kuvatulla tavalla tai ehdotetulla korvaavalla tuotteella on merkittävästi erilaiset tekniset tiedot kuin alkuperäisessä tuotteessa, jota asiakas ei voi hyväksyä, sitten rahapalautus tarjotaan sen jälkeen, kun poistot on tehty seuraavan prosenttiosuuden perusteella alkuperäisestä ostohinnasta:

1. vuosi: 100%, 2. vuosi: 70%, 3. vuosi: 45%, 4. vuosi: 30%, 5. vuosi: 20%, 6. vuosi: 15%.

Jatketun takuun vähittäismyyntihintaa ei palauteta.

Tuotteet, jotka on vaihdettu tai joista on maksettu käteisalennus, tulevat Gear4music omaisuudeksi.

SÄÄNNÖN PERUUTTAMINEN:

Vakuutuksen voi perua milloin tahansa ja siitä annetaan suhteellinen alennus sen mukaan, kuinka kauan vakuutusta on jäljellä. Vakuutusta ei kuitenkaan voi peruuttaa, jos reklamaatio on jo tehty.

TAKUUN POIKKEUKSET:

Tämä takuu on suunniteltu kattamaan valmistajan viat. Jos tuote epäonnistuu jostain reason, joka ei johdu valmistajan viasta, mukaan lukien jokin seuraavista syistä, tämä takuu ei ole voimassa:

 • Väärinkäyttö tai väärinkäyttö
 • Tuotetta käytetään johonkin, johon sitä ei ole suunniteltu (väärinkäyttö)
 • Kulumista, joka ylittää tuotteen suunnittelutarkoituksen
 • Haitalliset ympäristöolosuhteet
 • Tuotetta on muutettu tai muutettu
 • Vika johtui sellaisten lisävarusteiden tai lisäosien käytöstä, joita tuotteen valmistaja ei ole erityisesti sertifioinut toimiviksi
 • Käytössä on sopimaton virtalähde tai akku
 • Riittämätön hoito ja huolto

MUITA TIETOJA

Viimeaikaisen lainsäädännön mukaan meidän on huomautettava, että sinun ei tarvitse ostaa laajennettua takuuta samalla, kun ostat tuotteitasi. Sinulla on oikeus tehdä ostoksia, ja kannustamme sinua aktiivisesti tekemään niin. Tämä takuu tarjotaan asiakkaillemme lisäpalveluna, ja uskomme todella, että se on sen maksaman pienen rahasumman arvoinen.

Tämä takuu on eksklusiivinen tarjous, ja sitä ylläpitää ja taloudellisesti tukee Gear4music Limited. Rahoituspalveluiden korvausjärjestelmä ei koske tätä takuuta, eikä Gear4music Limitedin rahoja ole erillään. Tämä takuu ei ole vakuutus, ja suosittelemme, että vakuutat myös tavarasi varkauden ja vaurioiden varalta.

Kun ostat tuotteen, sinua suojaa lainsäädäntö, kuten The Consumer Rights Act 2015 (muutoksineen). Jos tuote ei myydessään ole laadultaan tyydyttävä tai tarkoitukseen sopiva, sinulla on oikeus vaatia korjausta tai vaihtoa enintään 6 vuoden ajan (5 Skotlannissa). Ensimmäisten kuuden kuukauden aikana jälleenmyyjän on todistettava, että ostamasi tavarat täyttivät tarvittavat standardit. Ensimmäisten 6 kuukauden jälkeen sinun on todistettava, että tuote oli viallinen toimitettaessa: tämä voi edellyttää oikeudenkäyntiä. Lisätietoja kuluttajan oikeuksista saat paikallisesta kaupankäyntistandardipalvelusta. Lisää ohjeita kuluttajansuojasta vuoden 2008 epäreilua kaupankäyntiä vastaan on täällä .

Consumer Rights Act 2015 kattaa sinut hyvin erityisissä olosuhteissa, jos laitteesi menee pieleen oston jälkeen. Laajennettu takuumme tarjoaa paljon kattavamman suojan. Tämä takuu poistaa stressin ja vaivan, joka liittyy vaatimuksen tekemiseen valmistajan normaalin takuuajan jälkeen.