GEAR4MUSIC EHDOT

Päivitetty 6. lokakuuta 2020

TIETOSUOJA - JA EVÄSTEPOLITIIKKA

Täydellistä tietosuoja- ja evästekäytäntöämme voidaan tarkastella täällä

 

ASIAKASVALITUKSET

Jos asiakkaan on tehtävä valitus, ensin hänen tulee soittaa tai lähettää sähköpostia osoitteeseen customerservices@gear4music.com tai vaihtoehtoisesti käyttää online-lomaketta Ota yhteyttä -sivullamme Gear4music.fi (https://www.gear4music.fi/fi/ota-yhteytta-meille). Monissa tapauksissa valituksen ratkaisee parhaiten asianomainen henkilö. Jos kyseinen henkilö on vastaanottanut valituksen, hän voi pystyä ratkaisemaan sen nopeasti ja tekee niin, mikäli mahdollista ja tarkoituksenmukaista.

Huolimatta siitä onko valitus käsitelty vai ei, valitustiedot välitetään asiakaspalvelupäällikölle viikon kuluessa. Saatuaan valituksen asiakaspalvelupäällikkö tallentaa sen valituslokiin. Jos asiaa ei ole vielä ratkaistu, he nimeävät asianmukaisen henkilön tutkimaan ja ryhtymään tarvittaviin toimiin. Jos valitus koskee tiettyä henkilöä, hänelle olisi tiedotettava ja annettava oikeudenmukainen mahdollisuus vastata. Valituksen käsittelevän henkilön on tunnustettava valitukset 3 työpäivän kuluessa.

Kuittauksessa tulisi mainita kuka käsittelee valitusta ja milloin valituksen tekijä voi odottaa vastausta. Ihannetapauksessa kantelijoiden pitäisi saada lopullinen vastaus 2 viikossa. Jos tämä ei ole mahdollista, koska esimerkiksi tutkimusta ei ole saatettu loppuun kokonaan, tilannekatsaus olisi lähetettävä ja ilmoitettava, milloin täydellinen vastaus annetaan. Riippumatta siitä, onko valitus perusteltu vai ei, kantelijalle annettavan vastauksen tulisi kuvata kantelun tutkimiseksi toteutetut toimet, tutkimuksen päätelmät ja valituksen seurauksena toteutetut toimet. Jos kantelija katsoo, että ongelmaa ei ole ratkaistu tyydyttävästi ensimmäisessä vaiheessa, hän voi pyytää valituksen uudelleentarkastelua hallintotasolla. Tässä vaiheessa valitus välitetään hallitukselle. Hallituksen tason tarkistuspyyntö tulisi kuitata viikon kuluessa sen vastaanottamisesta. Kuittauksessa tulisi mainita kuka käsittelee tapauksen ja milloin kantelija voi odottaa vastausta.

Euroopan komissio on luonut internet-pohjaisen ratkaisusovelluksen kuluttajariidoille (ODR), jonka avulla kuluttajat voivat lähetä edelleen valituksen ostamastaan tuotteesta. Saadaksesi lisätietoja tästä sovellusalusta, katso http://ec.europa.eu/consumers/odr/

KÄYTTÖEHDOT

Tässä lausunnossa mainitut pykälät, lausunnot ja ehdot eivät vaikuta lainomaisiin oikeuksiisi, siinä määrin kuin ne on määritelty EU:n kuluttajansuojadirektiivissä tai vastaavissa ehdoissamme, jotka määritellään "The Consumer Rights Act 2015" , "The Consumer Contracts" (tieto, peruutukset ja lisämaksut) Regulations 2013" mukaan.
 

Mikään näihin ehtoihin sisältyvä ilmoitus tai myyntiehto ei vaikuta tai rajoita lakisääteisiä oikeuksia, jotka on määritelty vuoden 2014 kuluttajansopimusmääräyksissä.

Kaikki tavaroiden tilaukset, jotka Gear4music Limited (myyjä) on hyväksynyt, hyväksytään seuraavin ehdoin, jotka ovat osa ja jotka koskevat myyntisopimusta. Tavaroiden asiakashyväksynnän katsotaan hyväksyvän nämä myyntiehdot, ellei asiakas ilmoita myyjälle kirjallisesti 15 päivän kuluessa tämän kirjeen vastaanottamisesta tai tavaroiden toimituksesta. Ehtoa, jota asiakas pyrkii määräämään joko asiakirjassa tai muulla tavalla, joka on ristiriidassa näiden ehtojen kanssa tai lisää niitä, ei hyväksytä. Kenelläkään myyjän edustajalla tai edustajalla ei ole valtuuksia muuttaa näitä ehtoja.

Tallennamme tämän sopimuksen sisällön ja lähetämme sinulle tilauksen tiedot sekä yleiset ehdot sähköpostitse. Löydät ehdot täältä aina. Tiedot viimeaikaisista tilauksistasi löytyvät asiakaskirjautumistunnuksestasi.

MAKSUEHDOT

Luotto- tai pankkikortilla tehdyissä tilauksissa maksukorttia ei veloiteta ennen tilauksen lähettämistä, paitsi täydellisissä tietokonejärjestelmissä tai asiakkaiden vaatimusten mukaan konfiguroiduissa paketeissa, jolloin luotto- tai maksukortteja veloitetaan heti kun tilaus on tehty. Myyjä pidättää oikeuden olla hyväksymättä maksua luotto- tai pankkikortilla. Sekit on selvitettävä ennen tavaroiden toimitusta, mikä kestää 7-10 päivää, joten suora pankkisiirto on suositeltavaa, jos kortilla maksaminen ei ole mahdollista tai sitä ei hyväksytä. Myyjä hyväksyy vain 30 päivän luottoehtojen mukaiset ostotilaukset tunnustetuilta oppilaitoksilta ja viranomaisilta. Tavarat ovat myyjän omaisuutta, kunnes ne maksetaan kokonaisuudessaan. myyjä pidättää oikeuden olla lähettämättä tavaroita vasta, kun varat on vastaanotettu.

TILAUSTEN TOIMITTAMINEN

Myyjää ei sido myyntisopimus ennen kuin asiakas on vastaanottanut tavarat. Kuten tuotesivulla on ilmoitettu, toimituspäivämäärät ovat vain arvio - myyjä pyrkii parhaansa mukaan noudattamaan toimituspäivämäärää. Myyjällä on varastossa suuri erä tuotteita, mutta joissakin tapauksissa ilmoitettu päivämäärä on arvio siitä, kuinka kauan tuotteen tilaaminen valmistajalta ja sen toimittaminen asiakkaalle kestää. Myyjä pidättää oikeuden osittaisiin toimitustilauksiin, mutta ei veloita enempää kuin ilmoitettu toimitushinta tilauksen kokonaisuudessaan toimittamisesta.

KULJETUKSESSA VAHINGOITTUNEET TAVARAT

 1. Kuljetuksissa vahingoittuneista tuotteista tulee ilmoittaa myyjälle mahdollisimman pian toimituksen jälkeen ja viimeistään 14 päivän kuluessa toimituksesta.
 2. Myyjä noutaa vahingoittuneet tuotteet asiakkaalta ja toimittaa heille uudet tuotteet mahdollisimman pian ja toimittaa asiakkaalle korvaavat tuotteet omalla kustannuksellaan.
 3. Tuotteiden kunto ja toiminnallisuus ovat myyjän vastuulla, kunnes ne on toimitettu asiakkaalle. Näin kaikki kuljetuksessa tapahtuneet vauriot ovat myyjän vastuulla. Mikäli kuitenkin jotain sattuisi sen jälkeen, kuten jos paketti luovutetaan naapurille tai sijoitetaan asiakkaan "turvalliseen sijaintiin", se on asiakkaan vastuulla ja myyjä ei enää ole vastuussa mahdol. vahingoista.
 4. Myyjä ei voi ottaa vastuuta vahngoittuneista tuotteista, mikäli asiakas ilmoittaa vahingoista myöhemmin kuin 14 päivää toimituksen jälkeen.
 5. Myyjä maksaa myös asiakkaalle mahdol. toimituskulut, mikäli asiakas pystyy tarjoamaan myyjälle riippumattoman todisteen siitä, että vahingot johtuvat myyjästä tai myyjän palkkaamasta kuriirista
 6. Mikäli asiakkaan palauttamat tuotteet ovat vahingoittuneet matkalla myyjän tiloihin, huolimatta siitä että ne on pakattu oikein, se on myyjän vastuulla, niin kauan kuin tuotteiden nouto on myyjän järjestämä.
 7. Mikäli asiakas on järjestänyt toimituksen omalla kustannuksellaan, myyjä ei ole vastuussa mahdol. vahingoista. Tässä tapauksessa asiakkaan tulee pyytää korvausta kuriirilta tai vedota kuljetusvakuutukseensa.

VÄÄRÄ TUOTE VASTAANOTETTU

 1. Mikäli asiakas epäilee vastaanottaneensa väärän tuotteen, asiasta on ilmoitettava myyjälle mahdollisimman pian ja viimeistään 14 päivän kuluessa tuotteiden toimituksesta
 2. Myyjä noutaa kys. tuotteet asiakkaalta ja toimittaa korvaavat tuotteet asiakkaalle mahdol. pian omalla kustannuksellaan
 3. Mikäli asiakas on vastaanottanut väärän tuotteen tai muun tuotteen, joka on vahingossa toimitettu hänelle ilman maksua, se on palautettava myyjälle.
 4. Mikäli asiakas ei palauta tuotteita, myyjä veloittaa asiakkaalta tuotteen koko hinnan

TILAUSTEN PERUUTUKSET JA POISTOT

 1. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaus myyjän nettisivuilta tai puhelimitse/sähköpostitse tilatut tuotteet 30 päivän kuluessa toimituksesta. Kun asiakas peruu tilauksensa lainmukaisten oikeuksiensa puitteissa tai myyjän rahat takaisin palautusoikeuteen viitaten, asiakkaalla on velvollisuus toimittaa tilauksensa myyjälle omalla kustannuksellaan
 2. Tilaukset voidaan peruuttaa kirjeitse, sähköpostitse tai puhelimitse
 3. Tuotteet tulee palauttaa 14 päivän sisällä tästä kommunikaatioajankohdasta.
 4. Joitakin tuotteita koskien asiakkaan ei ole mahdollista palauttaa tilaustaan toimituksen jälkeen
  • Avatut ja asiakkaan nimellä rekisteröidyt ohjelmistot, CD- & DVD-levyt
  • Tuotteet jotka ovat suorassa yhteydessä nenän, korvien tai suun kanssa, kuten korvansisäiset kuulokkeet ja puupuhaltimien ruokolehdet, jotka yleisesti ovat sinetöity pakkauksiinsa myyntitilanteessa ja joita ei voida kokeilla tai testata hygieniasyistä.
  • Tuotteet, jotka on asennettu/yhdistetty pysyvästi muiden tuotteiden kanssa toimituksen jälkeen ja tuotteet, joita on muunneltu jollakin tapaa.
 5. Kehotamme asiakkaitamme avaamaan pakettinsa ja poistaa niiden kääreet varovaisesti ja tarkasti, säilyttämään kaikki paketointimateriaali, sekä tarkastaa vastaanottamansa tuotteet. Mikäli asiakas ei halua pitää vastaanottamiaan tuotteita, asettaa ne takaisin laatikkoihinsa turvallista palautusta ajatellen.
 6. Ainutlaatuiset pakettituotteet, jotka on suunniteltu asiakkaan toiveiden mukaisesti ja jotka vaativat ennakkotestejä myyjän osalta, voidaan vain palauttaa sopimuksen mukaisesti. Lisäksi näistä tuotteista peritään peruutusmaksu.
 7. Myyjällä on oikeus peruuttaa mikä tahansa asiakkaan tekemä tilaus kunnes tuotteet on toimitettu asiakkaalle, mikäli myyjä ei voi enää toimittaa tilattuja tuotteita, mikäli hinta on muuttunut merkittävästi tai jos myyjä epäilee, että ostotapahtuma on mahdol. vilpillinen. Mikäli myyjä peruuttaa tilauksen, kaikki varat palautetaan asiakkaalle 10 päivän kuluessa.

ASIAKASPALAUTUKSET:

 1. Tuotteet voidaan palauttaa 30 päivän sisällä toimituksesta ja varat maksetaan kokonaisuudessaan takaisin asiakkaalle.
 2. Mikäli asiakas ilmoittaa asiasta myyjälle 30 päivän sisällä toimituksesta, myyjä maksaa asiakkaalle takaisin perustoimituskulut.
 3. Mikäli asiakas peruu tilauksensa lainmukaisten oikeuksiensa puitteissa tai myyjän rahat takaisin-palautusoikeuteen viitaten tai haluaa palauttaa tuotteen palautusoikeutensa mukaisesti, asiakkaalla on velvollisuus palauttaa tuotteet myyjälle. Peruutetusta tilauksista tehdyt kuriiripalautuspyynnöt ovat maksullisia. Veloituksen suuruus riippuu tuotteen koosta ja painosta.
 4. Mikäli myyjä vastaanottaa vaurioituneita tuotteita tai mikäli asiakas ei ole pitänyt tarpeeksi hyvää huolta tuotteistaan, myyjällä on oikeus vähentää vastaava määrä asiakkaalle palautettavasta rahasummasta.
 5. Jotkut tuotteet voidaan ainoastaan palauttaa sinetöityinä ja käyttämättöminä myyjälle alkuperäisissä pakkauksissaan - ohjelmistoja koskien rekisteröimättöminä. Näihin kuuluvat mm.:
   
  • Ohjelmistot
  • CDt & DVDt
  • Korvansisäiset kuulokkeet ja in-ear kuulokkeet
  • Korvatulpat -ja suojat
  • Suukappaleet, ruokolehdet ym. vaskipuhaltimille
  • Suu / huulienhuototuotteet
 6. Palautetuista vaski- ja puupuhaltimista veloitetaan 6€ puhdistusmaksu, ellei palautettu tuote ole avaamaton ja sen hygieenisinettiä ei ole rikottu
 7. Asiakkaan palauttaessa smart- tai liitettävän laitteen tai yksikön, kehotamme, että jokaisen laitteen yhteys koti- tai yritysverkkoon katkaistaan ja että henkilökohtaiset tilit/linkitys esim. Google:en, Spotify:hin ja Amazon Alexa:an poistetaan. Jos laitteessa on tietojen tallennustoiminto, kaikki yksityiset tiedot on poistettava, ennen kuin tuote palautetaan toimittajalle. Pyrimme palauttamaan kaikki vastaanottamamme laitteet tehdasasetusten mukaisesti, mutta emme takaa tätä tai ota vastuuta kolmansien osapuolien väärinkäytösten aiheuttamista vahingoista.

VIALLISET TUOTTEET VAKIOTAKUUN PUITTEISSA:

 1. Kaikkiin ostoihin kuuluu viiden vuoden takuu, mikäli muuta ei mainita.
 2. Mikäli tuotteissa ilmenee vika 180 päivän sisällä toimituksesta, tässä tapauksessa tuotteen nouto ja korjaaminen on täysin myyjän vastuulla, mukaan lukien kaikki näihin liittyvät kustannukset
 3. Mikäli tuotteen korjaus ei ole mahdollista 60 päivän sisällä toimituksesta, asiakkaalle toimitetaan korvaava tuote, joka ei saa olla vanhempi tai huonommassa kunnossa kuin asiakkaalle alunperin toimitettu tuote.
 4. Mikäli tuotteessa ilmenee vika, kun toimituksesta on kulunut yli 180 päivää (mutta takuun puitteissa), samoja ehtoja sovelletaan, mutta asiakkaan tulee itse maksaa tähän liittyvät kustannukset ja toimituksen takaisin myyjälle.
 5. Tuotteita ei voida palauttaa myyjälle kun toimituksesta on kulunut yli 30 päivää. Mahdol. poikkeuksia ovat kotelot, joissa myyjä ei voi noudattaa takuuvelvollisuuksiaan
 6. Tämä ei kata väärinkäyttöä, vahinkoja tai muita mahdollisia tapauksia kuin valmistusvikoja.
 7. Mikäli palautetussa tuotteessa ei havaita minkäänlaista vikaa ja se ei enää ole 30-päivän palautusoikeuden puitteissa, myyjä toimittaa tuotteen takaisin asiakkaalle pientä maksua vastaan
 8. Myyjä suosittelee, että asiakas vakuuttaa kaikki tuotteensa.
VASTUUVELVOLLISUUS
 1. Myyjä ei missään tapauksessa ole vastuussa mahdol. tulojen menetyksistä.
 2. Vaikka myyjä pyrkii jokaisessa tapauksessa varmistamaan, että kaikki tuotteet vastaavat kuvausta ominaisuuksiaan koskien, myyjä ei ole vastuussa pienistä eroavaisuuksista. Samalla kyseisiä pieniä erovaisuuksia ei voida soveltaa mahdol. vetoomuksissa tai vaatimuksissa myyjää vastaan.
 3. Myyjä pyrkii tekemään kaikkensa varmistaakseen, että asiakkaan maksutapahtuma on turvallinen ja suojattu. Myyjä ei kuitenkaan ole vastuussa mahdol. kolmansien osapuolien pääsystä asiakkaan tietoihin asiakkaan tehdessä tilauksen myyjän nettisivuilta, jollei myyjän kohdalla voida osoittaa laiminlyöntiä tai huolimattomuutta.

LAAJENNETUN TAKUUN EHDOT JA SÄÄNNÖT:

VIALLISET TUOTTEET TAKUUN PUITTEISSA:

Tässä osiossa mainitut ehdot ja säännöt pätevät, mikäli asiakas on ostanut tuotteelleen laajennetun takuun. Näin ollen osion ehdot ja säännöt korvaavat vakiotakuu-osiossa mainitut ehdot ja vakiotakuun pykälät eivät näin koske tuotteita, jolle on ostettu laajennettu takuu. Mikäli tässä osiossa ei kuitenkaan mainita muita ehtoja kuin vakiotakuuta koskevat ehdot ja säännöt, pätevät samat ehdot ja pykälät asiakkaan oikeuksia ajatellen kuin tilauksissa, joiden kohdalla asiakas ei ole ostanut laajennettua takuuta.

 1. Mikäli tuotteissa, ilmenee vika kahden vuoden sisällä toimituksesta, myyjä järjestää tuotteelle ilmaisen noudon
 2. Asiakkaan ostettua laajennetun takuun ja kun toimituksesta on kulunut yli kaksi vuotta, asiakkaan on maksettava mahdol. palautuskustannukset, mikäli on tarpeellista toimittaa tuotteet takaisin myyjälle.
 3. Myyjä maksaa asiakkaalle takaisin mahdol. palautuskustannukset, mikäli asiakas kykenee riippumattomasti osoittamaan, että mahdol. viat johtuvat myyjästä tai valmistajasta.

RAHAT TAKAISIN TAKUU:

 1. Tuotteet voidaan palauttaa takaisinmaksua varten tässä dokumentissa mainittujen takuuehtojen mukaan ja ajanjakson/päivämäärän puitteissa, joka mainitaan toimitusajankohtaa koskien.
 2. Vakio 30-päivän rahat takaisin-palautusoikeuden sijasta, asiakas voi palauttaa tuotteet 180 päivän sisällä toimituksesta (tarkka ajanjakso mainitaan tuotteen kuvauksessa). Tässä tapauksessa sovellamme seuraavia sääntöjä. :


  Noutopyynnöt 30-päivän puitteissa:
  • Asiakkaan on palautettava tuotteet myyjälle. Muussa tapauksessa myyjä voi järjestää noudon tuotteille maksua vastaan, jonka määrä riippuu tuotteen koosta ja painosta
  • Kaikki peruskustannukset maksetaan takaisin asiakkaille.
  • Laajennetun takuun maksua ei palauteta.

  Noutopyynnöt 30-päivän jälkeen
  • Mikäli asiakas hyödyntää palautusoikeuttaan kun toimituksesta on kulunut yli 30 päivää, mutta 180 päivän sisällä toimituksesta, asiakkaan on toimitettava tuotteet takaisin myyjälle. Muussa tapauksessa myyjä voi järjestää noudon tuotteille maksua vastaan, jonka määrä riippuu tuotteen koosta ja painosta
  • Toimituskustannuksia ei palauteta asiakkaalle.
  • Ostettua laajennettuun takuun maksua ei palauteta asiakkaalle
 3. Palautetuista vaski ja puupuhaltimista veloitetaan 6€ puhdistusmaksu.
 4. Laajenettuun takuun palautusoikeus ei koske tuotteita, joiden kuljetuksessa vahingoittumisesta ilmoitetaan myyjälle kun toimituksesta on kulunut yli 14 päivää (vrt. alla).
 5. Vastaanotettuaan palautetut tuotteet, myyjä varmistaa, että kaikki ohjekirjat, oheistuotteet, ilmaiset osat ja muut komponentit on palautettu ja että asiakas on varmistanut pakanneensa tuotteet tarpeeksi hyvin turvallista toimitusta varten (tiellä takaisin myyjälle).
 6. Asiakkaan on varmistettava, että tuotteet on pakattu riittävän hyvin, mikäli hän aikoo palauttaa ne myyjälle.
 7. Mikäli vastaanotetut tuotteet eivät ole tarpeeksi hyvässä kunnossa tai riittämättömästi pakattu, myyjä veloittaa asiakkaalta summan, joka vastaa vaurion aiheuttamaa arvon vähennystä tai 10% oston arvosta - riippuen kumpi on suurempi summa.
 8. Nämä kustannukset vähennetään asiakkaan palautusummasta

KULJETUKSESSA VAURIOITUNEET TUOTTEET
 
 1. Kaikista asiakkaan vastaanottamista tavaroista, jotka ovat vaurioituneet kuljetuksen aikana, on ilmoitettava myyjälle mahdollisimman pian ja viimeistään 14 päivän kuluessa tavaroiden vastaanottamisesta.
 2. Myyjä noutaa vahingoittuneet tuotteet asiakkaalta ja toimittaa korvaavat tuotteet mahdol. pian omalla kustannuksellaan.
 3. Myyjä ei ota vastuuta kuljetuksessa vahingoittuneista tuotteista, mikäli asiakas ilmoittaa vahingosta, kun toimituksesta on kulunut yli kaksi viikkoa. Näin myyjä kehottaa asiakkaita tarkistamaan tuotteensa mahdol. vaurioiden varalta vastaanoton yhteydessä
 4. Tuotteiden kunto ja toiminnallisuus ovat myyjän vastuulla, kunnes ne on toimitettu asiakkaalle. Näin kaikki kuljetuksessa tapahtuneet vauriot ovat myyjän vastuulla. Mikäli kuitenkin jotain sattuisi sen jälkeen, kuten jos paketti luovutetaan naapurille tai sijoitetaan asiakkaan "turvalliseen sijaintiin", se on asiakkaan vastuulla ja myyjä ei enää ole vastuussa mahdol. vahingoista.
 5. Mikäli asiakkaan palauttamat tuotteet ovat vahingoittuneet matkalla myyjän tiloihin, huolimatta siitä että ne on pakattu oikein, se on myyjän vastuulla, niin kauan kuin tuotteiden nouto on myyjän järjestämä.
 6. Mikäli asiakas on järjestänyt toimituksen omalla kustannuksellaan, myyjä ei ole vastuussa mahdol. vahingoista. Tässä tapauksessa asiakkaan tulee pyytää korvausta kuriirilta tai vedota kuljetusvakuutukseensa.

NOUTO JA TOIMITUSKUSTANNUKSET:

 1. Mikäli tuotteissa ilmenee vika ensimmäisen 180 päivän aikana toimituksesta, myyjä noutaa tuotteet asiakkaan nimeämästä osoitteesta ja toimittaa ne sitten takaisin asiakkaalle veloituksetta.
 2. Kun toimituksesta on kulunut yli 180 päivää, myyjällä on oikeus veloittaa asiakkalta pieni maksu nouto- ja toimituskustannuksia ajatellen

Syrjäiset alueet
 1. Joillakin syrjäisillä alueilla, laajennettu takuu saattaa olla hieman korkeampi, mahdol. nouto- ja toimituskustannusten ollessa korkeampia kys. alueilla
 2. Tämä kustannus on nähtävissä ostotapahtuman yhteydessä.

CASH BACK-HYVITYSEHDOT:

Jos et ole käyttänyt laajennettua takuuta ja takuuaika on mennyt umpeen, voit ottaa meihin yhteyttä ja viitata takuutodistukseesi sekä laskuusi kuukauden sisällä umpeutumisajasta ja hyvitämme sinulle 50% maksun määrästä käteisenä.

TAKUUN SIIRTO:

Gear4musicille on ilmoitettava sähköpostitse uuden omistajan tiedot, mukaan lukien nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero 30 päivän kuluessa tuotteen myymisestä. MuuSsa tapauksessa takuu mitätöityy, eikä uusi omistaja voi esittää minkäänlaisia vaatimuksia. Takuuajan jälkeinen laajennetun takuun takaisinmaksu ei ole voimassa, kun takuu on siirretty.

LAINATUOTTEET:

Jos tämän takuun ehtojen piiriin kuuluvia tuotteita ei korjata 30 päivän kuluessa tavaroiden vastaanottamisesta, asiakkaalla on oikeus pyytää ilmaista tuotteen lainaa. Lainatuotteen ei ole tarkoitus toimia täysin korvaavana tuotteena. Samalla korvaavan tuotteen hinta ja ominaisuudet voivat jossain määrin poiketa alkuperäisestä tuotteesta, mutta sen toiminnallisuus on oltava samanlainen. Jos esim. digipianossasi ilmenee vika, voimme lainata sinulle muun tyyppisen digipianon, kunnes olemme korjanneet tuotteen tai sopineet korvaavasta mallista tai käteishyvityksestä, kuten tässä sopimuksessaon yksityiskohtaisesti kuvattu. Lainatuotteet ovat kuitenkin tässä kohtaa Gear4musicin omaisuutta. Näin asiakkaan vakuutettava ne mahdol. varkauksien ja vahinkojen varalta.

KORVAAVAT TUOTTEET:

Jos tuotetta ei voida korjata 60 päivän kuluessa, toimitetaan vastaava korvaava tuote, jolla on samankaltaiset toiminnot. Korvaavat tuotteet eivät välttämättä ole uusia, mutta niiden on oltava täysin toimivia ja lisäksi niiden on oltava kunnoltaan saman tasoisia kuin korvattavat tuotteet. Korvaavat tuotteet eivät voi olla kalliimpia kuin korvatut mallit. Korvaavien tuotteiden sopivuudesta keskustellaan asiakkaan kanssa, mutta lopullinen päätös niiden soveltuvuudesta on Gear4musicin.

Viallisen tuotteen korjaus tai vaihto ei uusi tai pitkitä takuuaikaa alkuperäisen takuuajan päättymispäivän ajankohdan jälkeen.

KÄTEISALENNUS:

Mikäli sopivaa korvaavaa tuotetta ei voida toimittaa ylläolevien kuvausten mukaisesti takuuajan aikana, tai mikäli ehdotetulla korvaavalla tuotteella on asiakkaan toiveista huolimatta huomattavasti poikkeavat ominaisuudet alkuperäiseen tuotteeseen verrattuna, myyjä tarjoaa asiakkaalle käteishyvityksen. Tässä kohden sovelletaan tuotteen arvoa koskevan ajan mittaisen laskun mukaan seuraavat vähennykset

Vuosi 1: 100%, Vuosi 2 70%, Vuosi 3 45%, Vuosi 4: 30%, Vuosi 5: 20%, Vuosi 6: 15%.

Laajennettuun takuun myyntihintaa ei palauteta asiakkaalle.

Samalla tuotteet, jotka on korvattu tai joista on maksettu käteishyvitys, pysyvät Gear4musicin omistuksessa

LAAJENNETUN TAKUUN PERUUTUS

Laajennettu takuu voidaan peruuttaa milloin tahansa, ja suhteellista alennus tarjotaan sen perusteella, kuinka kauan takuuta on jäljellä. Takuuta ei kuitenkaan voida peruuttaa, jos asiakas on jo hyödyntänyt kys. sopimusta

TAKUUN LIITTYVÄT POIKKEUKSET:

Tämän takuu on tarkoitus kattaa valmistusviat. Jos tuotteessa ilmenee vika jostakin syystä, joka ei johdu valmistusviasta, mukaan lukien jokin seuraavista syistä, takuu ei päde:

 • Väärinkäyttö
 • Tuotetta käytetään johonkin muuhun tarkoitukseen kuin sille tarkoitettuun kohteeseen
 • Kulumat, jotka eivät ilmene tuotteen tavanomaisessa käytössä
 • Poikkeavat sääolosuhteet
 • Tuotetta on muunneltu tai korjattu
 • Tuotteessa on ilmennyt vika osista johtuen, jotka eivät ole suunniteltu toimimaan tuotteen kanssa
 • Väärää virtalähdettä tai pattereita on käytetty
 • Riittämätön huolto ja huolenpito

SYRJÄISET ALUEET:

Joillakin syrjäisillä alueilla, laajennettu takuu saattaa olla hieman korkeampi, mahdol. nouto- ja toimituskustannusten ollessa korkeampia kys. alueilla Tämä kustannus on nähtävissä ostotapahtuman yhteydessä.

 

MUUT TIEDOT

Viimeaikaisen lainsäädännön mukaan meillä on velvollisuus huomauttaa, että laajennetun takuun hankinta ostotapahtuman yhteydessä ei ole pakollista. Kehotamme asiakkaita vapaisiin valintoihin ostojen yhteydessä. Laajennettu takuu tarjotaan lisäpalveluna asiakkaillemme ja mielestämme se on pienen lisämaksunsa arvoinen!
 

Tämä takuu on yksinomainen tarjous ja sitä hallinnoi ja rahoittaa Gear4music Limited. Financial Services Compensation scheme-korvausjärjestelmä ei koske tätä takuuta, eikä rahaa ole suojattu Gear4music Limited-yhtiöltä. Tämä takuu ei ole vakuutus, ja suosittelemme asiakkaita myös vakuuttamaan tuotteensa varkauksien ja vaurioiden varalta.
 

Tuotetta ostettaessa sinulla on tiettyjä oikeuksia, esim Sale of Goods Act 1979 mukaan (ja sen muunnosten mukaisesti). Jos myydyn tuotteen laatu ei vastaa odotuksiasi tai ei ole käyttötarkoitukseen sopivaa, sinulla on oikeus vaatia korjaus tai korvaus enintään 6 vuoden ajan. Jälleenmyyjän on kuuden ensimmäisen kuukauden aikana todistettava, että ostamasi tuotteet täyttävät tarvittavat vaatimukset. Ensimmäisen 6 kuukauden jälkeen asiakkaan on todistettava, että tuote oli viallinen toimitettaessa: joka saattaa edellyttää oikeudellisen menettelyn aloittamista. Lisätietoja kuluttajien oikeuksista on saatavana paikalliselta Trading Standards Services -sivustolta. Lisäohjeita kuluttajansuojaan epäreilua kauppaa koskevista säännöksistä (Consumer Protection from Unfair Trading Regulations 2008) löytyy täältä.

Vaikka Sale of Goods Act kattaa monet mahdolliset kotelot mahdollisia valmistusvikoja koskien, se ei ole yhtä kattava kuin laajennettu takuumme. Näin voit toimia huoletta ostettuasi tämän takuun, sillä se kattaa mahdol. valmistusviat kun tuotteen toimituksesta on kulunut yli kaksi vuotta (kuitenkin korkeintaan kuusi vuotta, tuotteesta riippuen).